Prodejem Vám odpadnou starosti

Prostě to nechte na jiných lidech. Na těch, kteří jsou v oblasti restitucí zběhlí a vědí, jak na to. Inu, s tím nic nenaděláte. Jednou jste se stal člověkem, kterému byla vrácena pole a část lesa, takže se s tím musíte poprat. Prvotní pocit majitele hektarů polí a cest mezi nimi, ale také části lesa, kde se procházel Váš rod od nepaměti, je vážně skvostný. Ale co Vy s tím vším budete dělat? Budete se podílet na jejich zvelebování? Rozumíte tomu, co les potřebuje? Pronajmete to? Není lepší souhlasně pokývat hlavou, když Vám někdo řekne: Koupím restituce?

Alespoň o tom uvažujte

Nechce se Vám prodávat něco, co patřilo Vašemu rodu? Máte výčitky, že by se předkové obraceli v hrobě? Ti už se dávno obracejí, když vidí, jaká spoušť se během těch několika desítek let stala na jejich majetku! Byli by šťastni, že jste se majetku ujal a spravujete jej. Ale kdyby Vás viděli, jak si vedete … No, nevím, nevím! Raději by viděli, jak na polích pracují opravdoví zemědělci. A v lesích se daří fauně i floře! Je to na Vás, jak naložíte s nabídkou k odprodeji.