Kde se používá pokládka zámkové dlažby

Zámkovou dlažbu je možné použít v podstatě všude. Samozřejmě ve venkovních podmínkách. Existují různé typy této dlažby, zde vždy rozlišujeme podle tvaru, velikosti a také použitých materiálů výroby. Samotná pokládka zámkové dlažby je záležitostí zkušených dlaždičů. Nejprve vytvoříte vhodný podklad, což by měla být zhutněná štěrkodrť . Ložná vrstva štěrkodrti se následně srovná pomocí trubek a latě. Pak již můžeme přistoupit k pokládání jednotlivých kusů dlažby. Zámková dlažba se pokládá také strojově.

Pokládání dlažby strojem

Dnes již je samozřejmě možné, aby byla pokládka zámkové dlažby prováděna strojově. Práci provádí speciální stroj, díky kterému pokládka probíhá mnohem rychleji, než je tomu u té ruční. Takto se dají denně položit až stovky čtverečních metrů. U zámkové dlažby je vždy důležité na závěr celé dílo řádné srovnat, zhutnit a také vyplnit vzniklé spáry. Ty se většinou plní křemičitým pískem.