Příručka pro zaměstnance sociálních služeb o lidských právech lidí s mentálním postižením opět k mání

21.1.2011
PRAHA [
Portus Praha, o.s.]
Autor:
Tomáš Kůs, tel: 773920992
Publikace je určena především zaměstnancům sociálních služeb, kteří přímo pracují s lidmi s mentálním postižením. Cílem je krátce a srozumitelně popsat základní skutečnosti, které se vztahují k tématu práv lidí s mentálním postižením. Publikace může pomoci zaměstnancům v sociálních službách definovat úzkou hranici, která vede mezi snahou poskytnout uživatelům co největší rozsah práv a svobod, a mezi povinností zajistit pro uživatele zároveň i přiměřeně bezpečné prostředí. Publikace může být pomůckou pro řešení jednotlivých konkrétních situací (obsahuje řadu modelových příkladů a kazuistiku), se kterými se zaměstnanci sociálních služeb každodenně setkávají.

Výběr z kapitol: Základní lidská práva a sociální služby, Člověk s mentálním postižením a základní lidská práva, Podpora práv uživatelů služeb, Osobní svoboda a svoboda pohybu, Léčba se souhlasem, Standardy kvality a práva uživatelů služeb.

Publikace má 70 stran a její cena činí 272 Kč / ks včetně poštovného a balného. Objednat ji lze na webu www.imy.cz v sekci Objednat. Doposud bylo rozdistribuováno s velmi dobrými zpětnými vazbami více než 1300 ks těchto publikací.

Copyright © STUŽ 2007-2010