Směrnice omezující bisfenol A v kojeneckých lahvích vstupuje v platnost

2.2.2011
BRUSEL/PLZEŇ [Centrum pro životní prostředí a zdraví]

Dnešním dnem vstoupila v platnost evropská směrnice omezující používání bisfenolu A v plastových kojeneckých lahvích (1). Evropská unie tak splnila svůj slib z listopadu 2010 a následovala tak zákazy zavedené Kanadou, Dánskem, Francií nebo některými městy a státy USA.

„Členské státy Evropské unie mají nyní za povinnosti do 15. února přijmout a zveřejnit předpisy nezbytné k naplnění směrnice na svém území tak, aby od 1. března zakázaly výrobu materiálů a předmětů, které nejsou v souladu se směrnicí,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví (2).

Bisfenol A (BPA) je chemická sloučenina známá od konce 19. století, která od poloviny 20.století patří mezi významné komodity chemického průmyslu. Využívá se např. při výrobě CD a DVD nosičů, lahví na nápoje, nádob na potraviny, termopapírů, hraček, počítačů, mobilních telefonů atd.

„Bisfenol A je látka toxická pro vodní organismy. V posledních letech však řada vědeckých studií poukázal na množnou roli, kterou může hrát vystavení nízkým dávkám bisfenolu při vzniku vážných onemocnění jako je cukrovka 2. typu, rakovina prsu, varlat nebo prostaty. Největší obavy odborníků vzbuzuje působení BPA na zdraví novorozenců a malých děti. Jejich vyvíjející se organismus totiž nemá schopnost odstranit BPA z těla stejně rychle jako organismus dospělých. Bisfenol A je schopen pronikat placentou do těla vyvíjejícího se plodu a působit na receptory slinivky břišní, kde může stimulovat nadbytečnou tvorbu inzulínu - hormonu hrajícího klíčovou roli při re gulaci hladinu krevního cukru, glukózy,“ konstatoval MUDr. Miroslav Šuta (3).

V České republice testovala v loňském roce obsah bisfenolu A v říční vodě a uvolňování BPA z dětských kojeneckých lahví organizace Greenpeace. (4) Významným producentem bisfenolu A v České republice je ústecká Spolchemie.


Poznámky pro editory:

(1) SMĚRNICE KOMISE 2011/8/EU ze dne 28. ledna 2011, kterou se mění směrnice 2002/72/ES, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích. Plné znění dokumentu v češtině je k dispozici na internetové adrese:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:026:0011:0014:CS:PDF


(2) Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) vzniklo koncem roku 2009 jako občanské sdružení, jehož aktivity se zaměřují zejména na oblast nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a lidské zdraví.


(3) Miroslav Šuta: Chemické jablko sváru: Bisfenol A, EKO – ekologie a společnost, 6/2010


(4) Tisková zpráva Greenpeace ze 4. listopadu 2010: Testy Greenpeace prokázaly uvolňování bisfenolu A z kojeneckých lahví - http://www.greenpeace.org/czech/news/testy-greenpeace-prokazaly-uvo

Copyright © STUŽ 2007-2010